NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ
Najważniejsze trendy sprzedaży
Najważniejsze trendy sprzedaży w 2021 roku
6 maja 2021
Jak szybko zwiększyć konwersję
Jak szybko zwiększyć konwersję? Poznaj 8 sposobów
11 maja 2021

Strategie przywództwa – najważniejsze umiejętności

strategie przywództwa

Znany brytyjski bankier i finansista Nathan Rothschild zauważył, że wielkie fortuny powstają, gdy kule armatnie wpadają do portu, a nie gdy skrzypce grają w sali balowej. Rothschild rozumiał, że im bardziej nieprzewidywalne środowisko, tym większa szansa – jeśli masz umiejętności przywódcze – aby je wykorzystać. Poznaj strategie przywództwa.

Strategie przywództwa są kompleksowe. Zidentyfikowano sześć umiejętności, które po opanowaniu i zastosowaniu pozwalają liderom myśleć strategicznie i skutecznie poruszać się w nieznanym. Są to:
– zdolność przewidywania
– zdolność rzucania wyzwań
– interpretowanie
– umiejętność decydowania
– umiejętność dostosowania
– zdolność do uczenia się

Najważniejsze trendy w HR

Przewidywanie

Większość organizacji i liderów nie radzi sobie z wykrywaniem niejednoznacznych zagrożeń i szans na obrzeżach swojej działalności. Kierownictwo Lego przegapiło elektroniczną rewolucję w zabawkach i grach. W przeciwieństwie do tej firmy przywódcy strategiczni są stale czujni, doskonaląc swoją zdolność przewidywania, skanując otoczenie w poszukiwaniu sygnałów zmiany. Strategie przywództwa opierają się w dużej mierze na tej umiejętności.

Aby poprawić zdolność przewidywania należy przede wszystkim porozmawiać ze swoimi klientami, dostawcami i innymi partnerami, aby odkryć ich wyzwania.
Warto jest także przeprowadzić badania rynku i symulacje biznesowe, by zrozumieć perspektywy konkurentów. To pozwoli również ocenić ich prawdopodobne reakcje na nowe inicjatywy lub produkty oraz przewidzieć potencjalne przełomowe oferty.

Dobrze jest korzystać z planowania scenariuszy, aby wyobrazić sobie różne wersje przyszłości i przygotować się na nieoczekiwane. Ważnym momentem dla biznesu będzie również wypisanie klientów, których się ostatnio straciło, i próba dowiedzenia się, dlaczego tak się stało.

Satysfakcjonująca sprzedaż i zmiana dostawcy? To częstsze niż Ci się wydaje! [RAPORT]

Zdolność rzucania wyzwań

Myśliciele strategiczni kwestionują założenia własne i innych oraz zachęcają do odmiennych punktów widzenia. Dopiero po dokładnym przemyśleniu i zbadaniu problemu przez wiele umysłów podejmują zdecydowane działania. To wymaga cierpliwości, odwagi i otwartości.

Aby poprawić swoją zdolność do rzucania wyzwań dobrze jest skoncentrować się się na źródłowych przyczynach problemu, a nie na objawach. Warto zastosować „pięć powodów” Sakichi Toyody, założyciela Toyoty. („Zwroty produktów wzrosły w tym miesiącu o 5%”. „Dlaczego?” „Ponieważ produkt sporadycznie działa nieprawidłowo.” „Dlaczego?” i tak dalej).

Wypisanie długotrwałych założeń dotyczących różnych aspektów działalności („Wysokie koszty zmiany dostawy uniemożliwiają naszym klientom dezercję”) i zapytanie zróżnicowanej grupy, czy są one prawdziwe, również pomoże. W czym? W konfrontacji rzeczywistości do wyobrażeń. Strategie przywództwa zyskują tym samym na szczerości i zrozumieniu problemu.

Warto zachęcać do debaty, organizując spotkania w „bezpiecznej strefie”. Mile widziane są na nich osoby otwarte na dialog. Należy też włączyć osoby negatywnie nastawione do procesu decyzyjnego, aby wcześnie wykrywać wyzwania.

Jak wizerunek marki wpływa na sprzedaż?

Interpretowanie

Liderzy, którzy rzucają wyzwanie we właściwy sposób, wywołują złożone i sprzeczne odczucia. Najlepsi potrafią również interpretować. Zamiast odruchowo widzieć lub słyszeć to, czego lider się spodziewa, powinien on zsyntetyzować wszystkie posiadane informacje. Będzie musiał rozpoznawać wzorce, przebijać się przez dwuznaczność i szukać nowych spostrzeżeń. Były prezydent Finlandii J. K. Paasikivi lubił mówić, że mądrość zaczyna się od rozpoznania faktów, a następnie „ponownego poznania” lub ponownego przemyślenia ich, aby ujawnić ich ukryte konsekwencje.

Analizując niejednoznaczne dane, wypisz co najmniej trzy możliwe wyjaśnienia tego, co obserwujesz, i poproś o opinie różnych pracowników. Zmuszaj się do przybliżania szczegółów i oddalania, aby zobaczyć większy obraz. Strategie przywództwa zyskają tym samym na odpowiedniej perspektywie.

50 procent sprzedaży w firmie dowozi tylko 10 procent handlowców. Skąd to wynika? Prawo Price’a

Umiejętność decydowania

W niepewnych czasach decydenci mogą być zmuszeni do trudnych rozmów z niekompletnymi informacjami. Myśliciele strategiczni z kolei od samego początku nalegają na stworzenie wielu opcji i nie dają się przedwcześnie uwięzić w uproszczonych wyborach. Biorą również pod uwagę kompromisy i krótko-, jak również i długoterminowe cele. Ostatecznie liderzy strategiczni muszą mieć odwagę do przedstawienia swoich przekonań – podyktowanych solidnym procesem decyzyjnym.

Aby poprawić umiejętność decydowania, zmień ramy decyzji binarnych, wprost pytając swój zespół „Jakie mamy inne opcje?”. Podziel ważne decyzje na części, aby zrozumieć ich składowe i lepiej dostrzec niezamierzone konsekwencje. Dostosuj również kryteria decyzji do projektów długoterminowych i krótkoterminowych.

Najważniejsze trendy w biznesie 2021

Dostosowanie się

Liderzy strategiczni muszą być biegli w znajdowaniu wspólnej płaszczyzny i osiągnięciu poparcia wśród interesariuszy o odmiennych poglądach. Sukces zależy od aktywnej komunikacji, budowania zaufania i częstego zaangażowania.

Aby zrealizować tego typu strategie przywództwa, komunikuj się wcześnie i często, aby zwalczyć dwie najczęstsze skargi w organizacjach: „Nikt mnie nigdy nie pytał” i „Nikt mi nigdy nie powiedział”. Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, mapując ich stanowiska i wskazując wszelkie rozbieżności interesów. Rozmawiaj, aby ujawnić obszary nieporozumień lub oporu. Zwróć się bezpośrednio do negatywnych komentatorów, aby zrozumieć ich obawy, a następnie zająć się nimi.

Trzy trendy przywództwa 2021 roku

Ucz się

Realizujący strategie przywództwa są centralnym punktem uczenia się w danej organizacji. Promują kulturę dociekania i szukają nauki zarówno w odniesieniu do udanych, jak i nieudanych decyzji. Badają niepowodzenia – własne i swoich zespołów – w otwarty, konstruktywny sposób.

Co zrobić, by lepiej się uczyć? Przede wszystkim analizować wyniki. Warto nagradzać menedżerów, którzy próbują czegoś nowego, ale nie osiągają wyników. Dobrze jest przeprowadzać coroczne audyty, aby zobaczyć, gdzie decyzje i interakcje zespołowe okazały się niewystarczające. Zidentyfikuj również inicjatywy, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, i zbadaj ich pierwotne przyczyny. Stwórz kulturę, w której docenia się dociekanie, a błędy postrzega się jako możliwości do nauki.

Zostanie liderem strategicznym oznacza zidentyfikowanie słabych punktów w sześciu omówionych powyżej umiejętnościach i ich naprawienie. Dzięki temu strategie przywództwa są kompletne, a zespół przygotowany na każde wyzwanie.

Źródło: hbr.org

NSC Director
16 września 2021
DoubleTree by Hilton Warszawa

Sprawdź nas także na Facebooku:

National Sales Congress

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Jak zmienia się przywództwo XXI wieku? O liderach w czasach kryzysu

//]]>