Prawo

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury

Umowa zlecenie jest popularną formą zatrudnienia, szczególnie w ostatnich latach. Jednak najczęściej jest ona stosowana w sposób niezgodny z prawem i niekorzystny dla pracownika. Dlatego też, wiele osób zastanawia się, czy umowa zlecenie w ogóle wlicza się do emerytury. Dobra wiadomość jest taka że owszem, umowa zlecenie może wliczać się do emerytury. Przedstawimy tutaj informacje na ten temat, oraz omówimy wpływ umowy zlecenie na ustalenie wysokości emerytury oraz na staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę.

  • Wysokość emerytury a umowa zlecenie
  • Staż pracy a umowa zlecenie
  • Najczęściej zadawane pytania

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i od czego to zależy?

Umowa zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, również wymaga opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składek emerytalnych. Zatem, jeśli składki były legalnie odprowadzane, to możesz liczyć na emeryturę. 

Jeśli chodzi wysokość przyszłej emerytury, to zależeć będzie ona przede wszystkim od okresu i wysokości odprowadzanych składek.

Staż pracy a umowa zlecenie

Okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy. Staż pracy jest określany jako czas pozostawania w zatrudnieniu i wpływa na wiele kwestii, takich jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy prawo do urlopu wychowawczego. Jednak umowa zlecenie nie przyczynia się do wydłużenia stażu pracy.

Warto pamiętać, że okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy wynikają ze stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej, są wliczane do tzw. okresów składkowych uprawniających do emerytury. Oznacza to, że nawet jeśli umowa zlecenie nie wpływa na staż pracy, to składki emerytalne płacone z tego tytułu są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury? 

Praca na podstawie umowy zlecenie zalicza się do stażu, jeżeli zleceniobiorca opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne.

  • Jakie składki płaci emeryt zatrudniony na umowę zlecenie? 

Emeryt zatrudniony na podstawie umowy zlecenie podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, emeryt nie płaci składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

  • Czy emeryt pracujący na umowę zlecenie może przeliczyć emeryturę?

Tak, w sytuacji, gdy emeryt pracuje na podstawie umowy zlecenie i jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, może wnioskować do ZUS o przeliczenie emerytury.

Podsumowując, umowa zlecenie liczy się do emerytury pod względem ustalania wysokości emerytury, ponieważ składki emerytalne są opłacane z tego tytułu. Jednak nie wpływa ona na staż pracy, który jest istotny przy określaniu wielu uprawnień pracowniczych.