Strona główna
Prawo
Tutaj jesteś

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

26 lipca 2023 czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury

Umowa zlecenie jest popularną formą zatrudnienia, szczególnie w ostatnich latach. Jednak najczęściej jest ona stosowana w sposób niezgodny z prawem i niekorzystny dla pracownika. Dlatego też, wiele osób zastanawia się, czy umowa zlecenie w ogóle wlicza się do emerytury. Dobra wiadomość jest taka że owszem, umowa zlecenie może wliczać się do emerytury. Przedstawimy tutaj informacje na ten temat, oraz omówimy wpływ umowy zlecenie na ustalenie wysokości emerytury oraz na staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Składki ZUS a umowa zlecenie

Kluczowym elementem, który decyduje o tym, czy okres pracy na umowie zlecenie będzie miał wpływ na wysokość przyszłej emerytury, jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Od 1 stycznia 1999 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, co oznacza, że taki okres pracy jest zaliczany do stażu emerytalnego.

Warunki wliczenia do stażu emerytalnego

Aby okres pracy na umowie zlecenie był wliczany do stażu emerytalnego, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, umowa zlecenie musi być zawarta z pracodawcą, który jest obowiązany odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenie nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ od tej kwoty obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak umowa zlecenie wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość przyszłej emerytury zależy od sumy składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne oraz od długości okresu ubezpieczenia. Oznacza to, że im dłuższy czas pracy na umowie zlecenie z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, tym wyższa może być przyszła emerytura. Warto jednak pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalne z umowy zlecenie są zazwyczaj niższe niż te odprowadzane z umowy o pracę, co może mieć wpływ na ostateczną wysokość świadczenia emerytalnego.

Podsumowanie

Podsumowując, umowa zlecenie może być wliczana do stażu emerytalnego, pod warunkiem że są z niej odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Dla wielu osób pracujących na tego typu umowach jest to dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że ich praca przyczynia się do budowania przyszłego zabezpieczenia emerytalnego. Ważne jest jednak, aby każdy zleceniobiorca miał świadomość, jakie warunki muszą być spełnione, aby okres pracy na umowie zlecenie był zaliczany do stażu emerytalnego, oraz jakie są potencjalne różnice w wysokości przyszłej emerytury w porównaniu do pracy na umowie o pracę.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury? 

Praca na podstawie umowy zlecenie zalicza się do stażu, jeżeli zleceniobiorca opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne.

  • Jakie składki płaci emeryt zatrudniony na umowę zlecenie? 

Emeryt zatrudniony na podstawie umowy zlecenie podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, emeryt nie płaci składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

  • Czy emeryt pracujący na umowę zlecenie może przeliczyć emeryturę?

Tak, w sytuacji, gdy emeryt pracuje na podstawie umowy zlecenie i jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, może wnioskować do ZUS o przeliczenie emerytury.

Podsumowując, umowa zlecenie liczy się do emerytury pod względem ustalania wysokości emerytury, ponieważ składki emerytalne są opłacane z tego tytułu. Jednak nie wpływa ona na staż pracy, który jest istotny przy określaniu wielu uprawnień pracowniczych.

Redakcja nationalsales.pl

Witamy na blogu nationalsales! Znajdziesz tutaj przede wszystkim dużo informacji o prawie pracy i marketingu, dzięki któremu wzniesiesz swoją firmę na wyżyny biznesu! Dowiedz się jakie są jego rodzaje i jak go odpowiednio prowadzić oraz jak efektywnie sprzedawać i wyróżnić się na rynku. Zapraszamy do lektury.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

urząd patentowy
praca zdalna
urlop macierzyński

Jesteś zainteresowany reklamą?

urlop macierzyński