Przywództwo odporne na COVID-19

Powrót do przeszłości: jak branża hotelarska w Hongkongu przetrwała epidemię SARS z 2003 roku?
7 kwietnia 2020
Rynek nieruchomości po kryzysie – szanse i zagrożenia.
14 kwietnia 2020

Przywództwo odporne na COVID-19

Wskazówki dla kadry zarządzającej na podstawie raportu Deloitte

Jak ograniczyć negatywne skutki kryzysu w obliczu epidemii SARS-CoV-2? Przedsiębiorcy mają prawo obawiać się o przyszłość swoich firm. Według Deloitte istnieje pięć podstawowych cech odpornego przywództwa, dla członków kadry zarządzającej i menedżerów, które niezależnie od regionu i branży wyróżniają skutecznych liderów w obliczu epidemii SARS-CoV-2.

1. Liderzy twardo stąpają po ziemi, analizują, planują i bronią wyników finansowych biznesu, jednak nie mogą być obojętni na los swoich pracowników, partnerów i klientów. W czasie kryzysu, najtrudniejsze kwestie wymagają empatii i zrozumienia, dlatego działaj zgodnie z rozumem, ale i sercem.

2. Umiejętność ustalania odpowiednich priorytetów i znajdowanie możliwości w trudnych warunkach to cechy, które powinny prowadzić lidera do wyznaczenia misji niezbędnej do przetrwania biznesu. Firmy ukierunkowane na cel dobrze prosperują w obliczu wyzwań. Ośmiu na dziesięciu konsumentów uważa, że są bardziej lojalni wobec marek ukierunkowanych na realizację swojej misji, które utrzymują relacje z klientami nawet w czasie kryzysu.

3. Przedłuż efektywność nad efektowność naucz się podejmować zdecydowane i odważne decyzje, nawet jeżeli nie posiadasz pełnych informacji.

4. Kształtuj narrację, twórz wizję przyszłości. W przejrzysty i szczery sposób opisuj obecną sytuację oraz inspiruj do dalszych działań.

5. Skoncentruj się na celach długofalowych. Przewiduj powstanie nowych modeli biznesowych i innowacji, które będą kształtować przyszłość biznesu.

Sytuacja kryzysowa składa się często z trzech etapów: reakcja, rekonwalescencja i rozwój. Wykorzystując cechy odpornego przywództwa, lider jest w stanie zminimalizować negatywne skutki kryzysu i zapewnić firmie szybki powrót do normalności. Kryzys może stać się nawet możliwością do rozwoju biznesu.

Cel przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu powinien pozostać ten sam — nie podlega on negocjacjom. A jednocześnie konieczność funkcjonowania w inny sposób pozwala firmom zrozumieć, czego mogą dokonać.

Najważniejszą kwestią dla każdego odpowiedzialnego lidera powinna być ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu swojego zespołu. Pracownicy silniej związani z organizacją są w większym stopniu gotowi przetrwać okres niepewności i wspierać firmę w rozwoju w czasie stabilizacji. Badanie dotyczące polityki i działań w zakresie kapitału ludzkiego, przeprowadzone przez Deloitte China w styczniu 2020 roku (czyli w początkowym etapie epidemii), wykazało, że 90 procent przedsiębiorstw i organizacji non-profit uznało, że jak najszybciej powinny wprowadzić elastyczne warunki pracy i możliwość pracy zdalnej.

Działania, które pozwolą utrzymać odpowiedni poziom wyników finansowych:

→ Szybkie reagowanie i podejmowanie zdecydowanych działań.
→ Ewidencjonowanie dostępnych źródeł środków.
→ Ustalenie harmonogramu wykorzystywania dostępnych środków.
→ Śledzenie scenariuszy ekonomicznych na wszystkich obsługiwanych rynkach.
→ Prognozowanie skutków finansowych możliwych scenariuszy.
→ Ustalanie kwestii nienegocjowalnych i określanie ich granic np. uznaniowe zmniejszenie wydatków, zamrożenie naboru pracowników lub tymczasowe zamknięcia zakładów.
→ Ustalanie priorytetów wymagających natychmiastowego działania.

W czasie kryzysu nawiązane wcześniej relacje biznesowe mogą prowadzić do nowych wyzwań, które nie koniecznie muszą być zagrożeniem dla biznesu. Liderzy przyszłości powinni zadać sobie pytanie, czy prowadzona przez nich firma jest gotowa na nową rzeczywistość.

Więcej wskazówek dla kadry zarządzającej w reakcji na COVID-19 w broszurze: Resilient Leadrship – sprawdź.

//]]>