NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ
Łatwe zarządzanie siecią w hotelach
16 marca 2021
trendy przywództwa
Trzy trendy przywództwa 2021 roku
3 maja 2021

Outsourcing usług sposobem na obniżenie kosztów firmy

Wielu przedsiębiorców uważa, że za dużo czasu traci na wypełnianie dokumentów dla urzędów i instytucji. Zamiast tracić czas może efektywniej byłoby zlecić wykonywanie takich usług firmie zewnętrznej w ramach usługi outsourcingu.

Jak powiedział Henry Ford:

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

Usługi outsourcingu

Na polskim rynku działają firmy, które specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji, w szczególności tej o charakterze finansowo-analitycznym. Między innymi takimi dokumentami jak wnioski o dotacje unijne, wnioski o pożyczki „unijne”, wnioski o pożyczki na cele ekologiczne dla firm, dokumentacji dla banków w tym prognoz finansowych, analiz finansowych, biznesplanów, planów rozwoju eksportu. A także dokumentacji, której zlecanie na zewnątrz jest mniej oczywiste i być może dotychczas nie słyszeliśmy o takiej możliwości jak na przykład przygotowanie wniosku o dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy czy dofinansowanie szkoleń pracowników przez Urząd Pracy, dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” lub BDO.

Firma zewnętrzna może prowadzić też monitoring dotacji i innych form wsparcia, a także informować o pojawiających się nowych możliwościach. Jeżeli aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie, pod dany projekt inwestycyjny, wtedy można też „zaparkować” swoją dotację. Usługa polega na tym, że firma zewnętrzna na bieżąco śledzi pojawiające się możliwości. Jak tylko pojawi się szansa sfinansowania wcześniej zdefiniowanego projektu inwestycyjnego, powiadomi nas o tym fakcie. Co ważne, zlecając wykonywanie tego typu usług, możemy zmniejszyć koszty stałe wynagrodzeń.

Jedną z takich firm jest STRATTEK

Firma zajmuje się opracowywaniem dokumentacji i pozyskiwaniem finansowania. Między innymi w formie dotacji jak i w formie zwrotnej na różne cele inwestycyjne, prace B+R, utworzenie stanowiska pracy czy też szkolenia dla pracowników. Firma STRATTEK opracowuje kompletną dokumentację wraz z prognozą finansową, biznesplanem lub studium wykonalności jeżeli są wymagane. Bazując na swoim doświadczeniu, firma poszerza swoją ofertę również o inne analizy o charakterze ekonomiczno-finansowym. W ofercie pojawiają się analizy sprzedaży w tym te dla sklepów internetowych, analizy biznesowe, czy analizy kosztów. Firma wykonuje też analizy przyczynowe, które pozwalają rozpoznać na przykład powód spadku przychodów ze sprzedaży lub zysków firmy.

Więcej informacji o ofercie firmy STRATTEK na stronie: http://www.strattek.pl/oferta/

//]]>