NOWA DATA NSC DIRECTOR CZYTAJ WIĘCEJ
Zarządzanie nawykami pracowników – jak to robić, by efektywność zespołu wzrosła?
20 listopada 2020
koronawirus
Jak koronawirus odbił się na warszawskich, handlowych ulicach? [RAPORT]
1 grudnia 2020

Najważniejsze trendy w HR

najważniejsze trendy w HR

2020 rok przyniósł wiele zmian w każdym sektorze życia. Dotykają one również pracowników, którzy zmagają się niepewnością gospodarczą. To wpłynęło na to, czego oczekują od firmy, w której pracują. Poznaj najważniejsze trendy w HR.

Najważniejsze trendy w HR

Raport 2020 Global Human Capital Trends firmy Deloitte w sposób dogłębny analizuje najważniejsze trendy w HR w tym roku. Paradygmat pracy, ale również oczekiwania pracowników się zmieniają. To powoduje, że do przekształceń musi dojść również w kwestiach zarządzania i celów przedsiębiorstwa. Najważniejsze trendy w HR determinują te ostatnie, jak również potencjał i perspektywę poszczególnych biznesów.

Cele pracowników

Jeśli chodzi o systematykę celów, to najważniejszymi czynnikami na nią oddziałującymi są poczucie przynależności, model pracy ukierunkowany na dobre samopoczucie pracowników oraz wielopokoleniowy zespół.

Pierwszy z nich opiera się przede wszystkim na poczuciu bezpieczeństwa i wpływie na bezpieczeństwo innych. Im większe poczucie przynależności pracowników, tym lepsze wyniki osiągane przez firmę. W sytuacji, gdy wszystkim przyświeca ten sam cel, różnice opinii w zakresie sposobów osiągnięcia tego celu stają się raczej punktem wyjścia do przeprowadzenia racjonalnej wymiany zdań niż elementem spornym. Badania wykazały, że dla 69 procent ankietowanych wspieranie poczucia przynależności jest istotne dla ich organizacji w perspektywie osiągnięcia sukcesu w kolejnych miesiącach. 95 procent z nich przyznało, że poczucie przynależności ma pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez organizację.

Drugi z kolei czynnik ważny w kontekście celów, to zapewnienie komfortu pracy i odpowiedniego balansu z przestrzenią prywatną. Firmy, które przykładają większą wagę do dobrego samopoczucia swoich pracowników, wprowadzając różne programy zintegrowane z pracą, przyczynią się do poprawy nastrojów wśród swoich ludzi i zapewnią warunki pracy sprzyjające osiąganiu wysokich wyników. Aż 71 procent przedsiębiorstw deklaruje, że dobre samopoczucie pracowników jest ważne lub bardzo ważne dla osiągnięcia przez nie sukcesu. Tylko 10 procent z nich wyraża pełną gotowość do wdrożenia takiego podejścia. Prawie sto procent badanych uważa, że dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest obowiązkiem firmy.

Wielopokoleniowość to zgromadzenie w jednym przedsiębiorstwie pracowników na różnych etapach rozwoju zawodowego. Odmienne perspektywy pozwalają na tworzenie produktów i usług skierowanych do różnych grup. Dzięki nim można również w jak największym stopniu wykorzystać unikatowe umiejętności pracowników, a z drugiej strony pomóc im lepiej dostosować swoje działania do misji organizacji oraz odnaleźć kierunek, w którym chcą rozwijać swoją karierę.

Choć ponad połowa badanych uważa wielopokoleniowość za ważny czynnik, tylko 10 procent respondentów dysponuje środkami umożliwiającymi efektywne zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami pracowników.

najważniejsze trendy w HR

Potencjał organizacji

Potencjał opiera się na trzech innych filarach – tworzeniu super-zespołów, zarządzaniu wiedzą oraz stopniowym przekwalifikowywaniu pracowników.

Fundamentem rozwoju ma być wprowadzenie artificial intelligence do działania przedsiębiorstwa i automatyzacja działania. Dzięki temu ruchowi zespoły mogą osiągnąć wyniki biznesowe, które zmienią oblicze ich firmy. Obecnie 51 procent organizacji zastanawia się nad wprowadzeniem AI do firmy lub już korzysta z tego rozwiązania. Jednocześnie tylko 13 procent wskazało, że ich organizacje dokonują znaczących inwestycji w zakresie przekwalifikowania pracowników w ramach wspierania swojej strategii AI

Dzięki lepszemu managementowi wiedzy możliwe jest szybsze pozyskiwanie informacji. Aż 48 procent ankietowanych wskazało, że budowanie i ochrona bazy wiedzy w obliczu zmian zachodzących w obszarze zarządzania talentami jest ważne dla osiągnięcia przez nie sukcesu w kolejnych miesiącach.

Pod hasłem „przekwalifikowanie” nie kryje się przenoszenie pracowników do innych sektorów, ale inwestowanie w płynniejszy i wielotorowy rozwój w przyszłości. Dzięki edukacji wzbogaca się umiejętności pracowników i zapewnia ciągłość zatrudnienia w zmieniających się warunkach. Podejście odpornościowe uwalnia potencjał organizacji, zmieniając stosunek do nowych rozwiązań, aby nie były traktowane jako zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa pracownika, ale jako środki zapewniające bezpieczeństwo. 27 procent respondentów szacuje, że ponad połowa wszystkich pracowników firmy będzie wymagała przekwalifikowania w ciągu trzech najbliższych lat. Nieco ponad jedna trzecia wie, w jakim kierunku ma pójść przekwalifikowanie.

Perspektywa organizacji

Perspektywa opiera się między innymi na bardziej „ludzkim” podejściu do dylematów płacowych. Aby przełamać niekończący się cykl reform systemu wynagrodzeń, firmy potrzebują wskazówek do dalszego działania, opartych nie tylko na danych i wskaźnikach porównawczych. Powinny wziąć też pod uwagę czynnik ludzki. 63 procent organizacji w ciągu ostatnich 3 lat wprowadziło zmiany do swojej strategii wynagradzania.

Ponadto, nacisk kładziony jest na efektywne zarządzanie talentami pracowników oraz na etykę i kształtowanie przyszłości pracy. Aż 95 procent badanych zgłasza potrzebę posiadania dodatkowych informacji na temat swoich pracowników. Tylko 18 procent respondentów pozyskuje informacje dotyczące pracowników w czasie rzeczywistym.

Cały raport można przeczytać TU.

National Sales Congress Director zmienia przyszłość

Już dziś dołącz do NSC Director i zmień przyszłość swojego zespołu. Rozwiń umiejętności przywódcze i stań się liderem, którego każdy chce naśladować!

Złotym sponsorem NSC Director jest NEXITY.

Sprawdź nas także na Facebooku:

National Sales Congress

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Jak zmienia się przywództwo XXI wieku? O liderach w czasach kryzysu

//]]>