Lifestyle, Praca

Onboarding pracownika: jak skutecznie wprowadzić pracownika na nowe stanowisko?

onboarding pracownika

Nowe stanowisko może budzić wiele obaw w przypadku zatrudnienia pracowników. To, jak zarządzasz onboardingiem, może mieć kluczowy wpływ na ich początek i długofalowy sukces. Onboarding pracownika to nie tylko umożliwia nowym pracownikom otrzymania niezbędnych informacji na temat firmy, ale też wprowadza go w proces integracji ze środowiskiem organizacji.

Agenda:

 • Co to jest onboarding pracownika?
 • Kluczowe kroki skutecznego onboardingu
 • Uczenie się na nowym stanowisku – jak pomóc pracownikom?
 • Dokumenty i procesy – jak nimi zarządzać?
 • Rola mentorów w procesie onboardingu pracownika

Zobacz także: https://nationalsales.pl/wizerunek-pracodawcy/

Co to jest onboarding pracownika?

Onboarding pracownika jest procesem wprowadzania nowo zatrudnionego pracownika do zespołu. Ma on na celu zapewnienie mu dobrego startu w nowej pracy oraz płynne wdrożenie do nowego środowiska. W skład onboardingu pracownika wchodzi m.in: przygotowanie stanowiska pracy, przyjazne powitanie i przygotowanie umowy, a także prezentacja procedur i kultury organizacji. Onboarding obejmuje również bieżące wsparcie w wykonywaniu obowiązków, koncentrację na rozwoju i ewaluacją. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy czuli się swobodnie i byli zaangażowani w pracy zanim zaczną realizować swoje zadania. Skuteczny onboarding zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pozwala nowemu pracownikowi wykorzystać w pełni swój potencjał.

 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Przyjazne powitanie
 • Podpisanie umowy
 • Prezentacja procedur
 • Przedstawienie kultury organizacji
 • Bieżące wsparcie
 • Koncentracja na rozwoju i ewaluacja

Kluczowe kroki skutecznego onboardingu

Onboarding pracownika to proces wdrażania nowych członków zespołu w środowisko pracy. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie skutecznych i odpowiednich metod onboardingu. Efektywny onboarding składa się z kilku etapów: określenia czasu i równoważenia obciążenia, przyuczenia, dostarczenia wystarczających informacji, dbałości o bezpieczeństwo danych, określenia celów biznesowych oraz organizację komunikacji pomiędzy nowym członkiem zespołu, a stałymi pracownikami firmy. Warto zwrócić też uwagę na wsparcie informacjami i możliwością uczenia się przez praktyczne doświadczenie. Skuteczny onboarding pracowników wymaga starannego zaplanowania wszystkich kroków, aby można było usprawnić ten proces i stworzyć lepszy start dla pracowników.

Uczenie się na nowym stanowisku – jak pomóc pracownikom?

Onboarding Pracownika jest procesem wprowadzania nowych pracowników w środowisko ich nowego stanowiska. Bez odpowiedniego wsparcia i treningu nowi pracownicy mogą czuć się zagubieni. Aby uniknąć chaosu, przy wdrażaniu nowych pracowników, ważne jest, aby skutecznie przeprowadzić onboarding. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących tego, jak możesz pomóc swoim pracownikom lepiej się uczyć:

 • Postaraj się zapoznać nowego pracownika z ludźmi z jego otoczenia.
 • Pomóż nowemu pracownikowi w wykonaniu podstawowych zadań.
 • Nie oczekuj, że pracownik natychmiast pozna wszystkie procedury firmowe. Ogranicz wymagania w oczekiwaniu na przyswojenie wszystkich informacji.
 • Umożliw odpoczynek i rutynowe kontrole jakości nowemu pracownikowi.
 • Udziel informacji zwrotnych, aby nowy pracownik wiedział, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Dokumenty i procesy – jak nimi zarządzać?

Prawidłowe wdrożenie (onboarding) pracownika wymaga odpowiedniego zarządzania dokumentami i procesami. Pracodawca powinien udostępniać dla corespondująceg mu pracownika podstawową dokumentację, a do nich należą: kontrakt pracy, plan wynagrodzenia, ubezpieczenia, okresy wypowiedzenia i inne warunki ewentualnych zwolnień. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny zostać przez pracownika i pracodawcę podpisane.

Ponadto pracodawca powininy stworzyć spis wszystkich procesów związanych z onboardingiem pracownika, low rozpocząć onboardingowe szkolenie pracowników. Szkolenie to powinno polegać na prezentacji najważniejszych informacji o nowym stanowisku; takich jak lista obowiązków, struktura firmy, jak i wymagania formalne stawiane pracownikom.

Aby skutecznie przeprowadzać proces onboardingowy pamiętaj o stworzeniu listy zadań dla pracownika, które absolutnie musi zrealizować, by zostać wprowadzonym w nowe stanowisko. Dzięki listom zadań wspomożesz tworzenie harmonijnych procedur i związanych z nimi zadań. W tym celu wykorzystaj odpowiednie narzędzia do prowadzenia onboardingu pracownika. Takie narzędzia ułatwiają wdrażanie pracownika, co nie tylko skraca czas onboardingu, ale też pomaga pracownikom dokładniej i szybciej dostosować się do nowego środowiska.

Rola mentorów w procesie onboardingu pracownika

Mentor stanowi w onboardingu pracownika niezwykle istotny komponent. Jego rola polega na dostarczeniu nowemu pracownikowi wsparcia dla niego samego, ale również dla pracowników do niego przydzielonych. Mentorzy mają ogromne znaczenie w ten sposób, że mogą służyć nowemu pracownikowi poradami dotyczącymi przygotowania do nowego stanowiska. Powinni też być źródłem informacji na temat tego, jak należy skutecznie wykonywać obowiązki na swoim stanowisku oraz jak zyskać zaufanie kolegów z zespołu. Ponadto mentorzy pomagają w przyswajaniu wartości przedsiębiorstwa i wprowadzaniu ich w życie. Są to jednak tylko niektóre z ich zadań i ważna jest świadomość, że często od mentorów wymaga się wiele więcej niż tylko te kilka rzeczy.Onboarding Pracownika – FAQ

Jaki jest najlepszy sposób na skuteczny onboarding pracownika?

Przede wszystkim należy zapewnić pracownikowi kompletny i przyjazny opis procesu onboardingu. Pracownik powinien mieć możliwość zadawania pytań i zapoznania się z procesem w swoim własnym tempie. Ponadto, warto zaangażować pracowników w proces onboardingu, aby mogli lepiej poznać swoje otoczenie i właściwie wykonywać swoje obowiązki.

Jakie są najważniejsze korzyści dla pracownika wynikające z procesu onboardingu?

Onboarding pomaga pracownikom w szybkim i skutecznym wdrożeniu ich do środowiska pracy. Pracownicy mogą poznać swoje obowiązki i wykonywać je w sposób profesjonalny, dzięki czemu czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani. Proces onboardingu pozwala także pracownikom nawiązać relacje z współpracownikami i ułatwia integrację z zespołem.

Jakie są najbardziej skuteczne sposoby na skrócenie czasu potrzebnego do skutecznego onboardingu pracownika?

1. Zadbaj o to, aby proces onboardingu miał dobrze określony, skrócony plan i szczegółowy harmonogram. Upewnij się, że wszystkie niezbędne informacje są dostarczane w odpowiednim czasie i są łatwo dostępne.

2. Zadbaj o to, aby cały proces onboardingu był przyjazny dla pracownika i dostosowany do jego potrzeb. Użyj narzędzi, takich jak wygodny system intranetowy, wideo lub wirtualne szkolenia, aby uprościć proces i zapewnić pracownikowi przyjazne środowisko.

3. Zbuduj zaangażowanie pracowników i zachęć ich do udziału w onboardingu. Zorganizuj spotkanie powitalne, podaruj prezenty i włącz wszystkie pracowników w proces onboardingu, aby pomóc im w szybszym przystosowaniu się do nowego środowiska.