Praca

Poradnik – za co premia dla pracownika?

za co premia dla pracownika

Premie dla pracowników to jeden z popularnych sposobów motywowania i nagradzania ich za osiągnięcia w pracy. Jednakże, warunki i kryteria przyznawania premii mogą się różnić w zależności od firmy. W niniejszym artykule przedstawimy za co premia dla pracownika może być przyznana oraz czynniki, które wpływają na wysokość nagrody.

O czym przeczytasz w tym artykule?

  • Czym jest premia uznaniowa i regulaminowa?
  • Za co premia dla pracownika?
  • Jakie są zasady przyznawania premii?

Czym jest premia uznaniowa i regulaminowa?

Zasady przyznawania premii uznaniowej lub regulaminowej określa kodeks pracy. Pracownik może otrzymać premię uznaniową lub regulaminową od pracodawcy, który może sam decydować o tym, czy i komu przyznać nagrodę. On również decyduje jaka jest wysokość premii. Przyznanie premii to tylko i wyłącznie decyzja pracodawcy.

Za co premia dla pracownika?

Premia roszczeniowa, inaczej zwana premią wynikową lub zyskową, to wynagrodzenie uzależnione od osiąganych przez firmę wyników finansowych lub od wykonanej pracy. Jeśli pracodawca przewidział taką formę gratyfikacji, pracownik ma przesłanki do jej otrzymania. Może ona być motywatorem do pracy, podnosić jej wydajność oraz jakość. 

za co premia dla pracownika

Aby otrzymać premię, pracownik musi spełnić określone kryteria, które zazwyczaj określa regulamin pracy w danym zakładzie pracy. Najczęściej wymagane jest wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, ponadprzeciętna jakość wykonywanej pracy lub szczególne osiągnięcia. Przełożony może wówczas zdecydować o przyznaniu premii i nagród dla pracownika. Pracodawca ma prawo odmówić przyznania premii, nawet jeśli pracownik spełnia określone kryteria. Ostateczna decyzja co do przyznania premii należy wyłącznie od woli pracodawcy.

Jakie są zasady przyznawania premii regulaminowej?

Żeby przyznawać pracownikom premie regulaminowe, pracodawca musi mieć przygotowany regulamin premiowania, który pracownik może sprawdzić. Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania premii oraz informacje o sposobie obliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.

Premia regulaminowa może mieć różne formy – pracodawca może ją wypłacić pieniężnie jako dodatek do pensji, ale równie dobrze może być nagrodą rzeczową lub premią urlopową.

Jakie są motywacyjne premie dla pracowników?

Pracodawca może przyznać pracownikom motywacyjne premie za różne zachowania, np. za zaangażowanie pracowników, wzorową obsługę klienta, za udział w szkoleniach czy za wskazanie skutecznych rozwiązań w pracy. Premie motywacyjne nie muszą być wymienione w umowie o pracę, ponieważ ich przyznawanie zależy od decyzji pracodawcy.