Praca

Jak wygląda kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

jak wygląda kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Aby zapewnić bezpieczeństwo, istnieje wiele dziedzin, a jedną z nich jest przemysł ochrony fizycznej. W dzisiejszych czasach, ochrona fizyczna osób i mienia jest bardzo istotna, stąd też potrzeba kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W tym artykule omówimy, jak wygląda kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz czym różni się od kursu dla zwykłego pracownika ochrony.

Czym jest kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej to szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników do wykonywania zadań ochrony osób i mienia. Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w branży ochrony osób i mienia lub dla osób, które posiadają już doświadczenie na tym polu i chcą poprawić swoje kwalifikacje. Zapewnia on przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie ochrony. Dotyczy również przepisów prawa związanych z wykonywaniem tego zawodu.

Czym różni się kwalifikowany pracownik ochrony od pracownika ochrony?

Kwalifikowany pracownik ochrony to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, umożliwiające jej wykonywanie zadań ochrony fizycznej osób i mienia. O ile zwykły pracownik ochrony ma możliwość wykonywania podstawowych zadań związanych z ochroną, o tyle kwalifikowany pracownik ochrony może wykonywać zadania interwencyjne, a także korzystać z broni palnej podczas wykonywania swoich obowiązków.

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej obejmuje wiele tematów, takich jak m.in. prawo związane z wykonywaniem ochrony fizycznej osób i mienia, techniki samoobrony, wykonywanie zadań interwencyjnych oraz wiadomości praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. W trakcie szkolenia uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi, które pozwolą im na wykonanie zadań w sposób profesjonalny.

kurs pracownika ochrony fizycznej

Co jest wymagane do uzyskania kwalifikacji?

Tak, aby móc korzystać z broni palnej podczas wykonywania zadań ochrony fizycznej, pracownik musi posiadać specjalne pozwolenie na broń. Wymagania co do rodzaju broni, jakie może używać kwalifikowany pracownik ochrony, są określone w odpowiednich przepisach prawnych. Zazwyczaj jest to broń krótka, pistolowa.

Aby móc korzystać z broni palnej podczas wykonywania zadań ochrony fizycznej, pracownik musi także uzyskać odpowiednie uprawnienia strzeleckie i ukończyć kurs strzelecki. W związku z tym, część kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony to szkolenie strzeleckie, w trakcie którego uczestnicy zdobywają umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z użytkowaniem i obsługą broni palnej.

Jak wygląda kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej?

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej trwa zazwyczaj około 200 godzin. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny związany z wykonywaniem zadań ochrony fizycznej. Tematy poruszane podczas szkolenia obejmują m.in. ochronę fizyczną osób i mienia, techniki samoobrony, wykonywanie zadań interwencyjnych, obsługę broni palnej, zasady BHP, a także aspekty psychologiczne związane z pracą w ochronie. Aby uzyskać pozytywny wynik końcowy z kursu, uczestnik musi wykazać się umiejętnościami technicznymi, które są niezbędne podczas wykonywania zadań ochrony fizycznej.

Jakie zadania może wykonywać kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej , który otrzymał licencję do wykonywania zawodu może wykonywać wiele różnych zadań, w zależności od wymagań pracodawcy i specyfiki miejsc, które mają być chronione. Jest to m.in:

  • Prowadzenie stałej ochrony obiektów, w tym m.in.: budynków biurowych, magazynów, centrów handlowych, czy też obiektów sportowych. 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom podczas organizowanych na terenie objętym ochroną wydarzeń takich jak koncerty, imprezy sportowe czy biznesowe.
  • Skuteczne reagowanie na sytuacje awaryjne, np. pożary, kradzieże lub włamania. 
  • Współpraca z organami ścigania, np. policją czy strażą pożarną.
  • Szkolenie innych pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz udzielanie porad i wskazówek związanych z ochroną fizyczną.