Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

11 maja 2023 jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika

Czym jest elektroniczne zwolnienie lekarskie? E-zwolnienie to dokument elektroniczny, który zastąpił papierowe zwolnienia lekarskie (L4) oraz zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA). Ma on formę dokumentu elektronicznego i jest generowany przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do wystawienia takiego dokumentu. Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Jaki jest cel wprowadzenia e-zwolnień?

Celem wprowadzenia e-zwolnień jest usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a także minimalizacja ryzyka związana z utratą dokumentów, przedłużającą się walidacją czy niemożnością odbioru dokumentu przez pacjenta. Elektroniczne zwolnienia lekarskie przyspieszą proces opieki nad chorym, umożliwiając tym samym szybsze wypłaty zasiłku chorobowego.

Kto może wystawić e-zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej może wystawić lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zaświadczenia i może ono dotyczyć choroby, która uniemożliwia pracownikowi wykonywanie obowiązków związanych z wykonywanym zawodem. Zwolnienie w formie elektronicznej jest związane z prawami pracownika, który posiada ubezpieczenie chorobowe w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jakie informacje są zawarte w e-zwolnieniu?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie zawiera: imię i nazwisko pracownika, numer ubezpieczenia społecznego, adres zamieszkania, dane dotyczące niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i ważności zwolnienia. Warto nadmienić, że e-zwolnienie jest ważne wyłącznie w formie elektronicznej i jego wydruk nie jest traktowany jako dokument urzędowy, którego należy okazać na życzenie.

elektroniczne zwolnienie lekarskie

Kto ma dostęp do elektronicznego zwolnienia lekarskiego?

Czy pracownik może zobaczyć swoje e-zwolnienie?

Pracownik ma dostęp do swojego e-zwolnienia poprzez swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub dzięki profilowi zaufanemu. W celu uzyskania takiego dostępu pracownik powinien posiadać swój Profil Zaufany.

Jak pracodawca może uzyskać dostęp do e-zwolnienia swojego pracownika?

Pracodawca ma również dostęp do e-zwolnienia swojego pracownika, ale tylko w przypadku, gdy dany pracownik (ubezpieczony w ramach ZUS) wyraził na to zgodę. W takim przypadku pracodawca, na podstawie numeru ubezpieczenia pracownika, ma możliwość sprawdzenia czy pracownik jest na zwolnieniu, ale nie ma dostępu do szczegółowych informacji dotyczących przypadku chorobowego pracownika.

Jak sprawdzić swoje elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Jak zalogować się do swojego profilu na PUE ZUS?

Aby zalogować się do swojego profilu na PUE ZUS, należy posiadać profil zaufany oraz numer PESEL. Następnie należy odwiedzić stronę PUE ZUS i wybrać odpowiednią opcję. Po zalogowaniu się na konto otrzymujemy dostęp do swojego profilu, który zawiera między innymi informacje o ubezpieczeniach, zasiłkach czy emeryturach.

Czy można sprawdzić swoje e-zwolnienie bez profilu na PUE ZUS?

Tak, można sprawdzić swoje e-zwolnienie również bez profilu na PUE ZUS. W przypadku, gdy pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP), może skorzystać z usług jakie oferuje Platforma Usług Elektronicznych (PUE) oraz e-ZLA. Pacjent wówczas otrzymuje informacje o wystawionych e-zwolnieniach.

Czy e-zwolnienie można otrzymać w formie papierowej?

Od 1 grudnia 2018 r. e-zwolnienia nie są już wystawiane w formie papierowej. W sytuacjach wyjątkowych, lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zwolnienia może złożyć wniosek o wystawienie i wydrukowanie zwolnienia w formie papierowej, jednak wymaga to specjalnego uzasadnienia.

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika jako płatnik składek?

Jak zalogować się do systemu IKP?

Płatnik składek może sprawdzić e-zwolnienie, ale w tym celu konieczne jest zalogowanie się do systemu IKP oraz podanie danych pacjenta oraz numeru NIP. Następnie można wybrać opcję „Sprawdzenie e-zwolnienia”.

Jakie informacje znajdują się w e-zwolnieniu?

W e-zwolnieniu znajdują się informacje o stanie zdrowia pracownika, a także informacje o niezdolności do pracy, która wynika z winy pracownika. Płatnik składek w e-zwolnieniu może znaleźć liczne informacje dotyczące niezdolności do pracy, m.in. informacje na temat czasu trwania choroby, czasu niezdolności do pracy czy praw do zasiłku chorobowego.

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia e-zwolnienia od pracownika?

Nie, pracodawca nie może odmówić przyjęcia e-zwolnienia od pracownika. Pracodawca może jedynie odwołać się od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyjęcia zwolnienia, jeśli uzasadni, że podstawy do udzielenia zwolnienia nie zachodzą.

Jak być pewnym siebie?

Redakcja nationalsales.pl

Witamy na blogu nationalsales! Znajdziesz tutaj przede wszystkim dużo informacji o prawie pracy i marketingu, dzięki któremu wzniesiesz swoją firmę na wyżyny biznesu! Dowiedz się jakie są jego rodzaje i jak go odpowiednio prowadzić oraz jak efektywnie sprzedawać i wyróżnić się na rynku. Zapraszamy do lektury.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Design Thinking
Trendy w branży firm sprzątających – od ekologii po automatyzację
praca dentysty

Jesteś zainteresowany reklamą?

praca dentysty