Prawo

Co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników?

co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników

Udzielanie pierwszej pomocy to nie tylko cenna i potrzebna umiejętność, która pozwala na udzielenie pomocy w zagrażających życiu sytuacjach, ale również wymóg prawny dla pracodawców. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące szkoleń oraz podać informację co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników.

Co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników?

Kurs z pierwszej pomocy dla pracowników powinien odbywać się przynajmniej raz na trzy lata i obejmować tematy takie jak m.in: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku obrażeń, udzielanie pomocy w przypadku wypadków drogowych, alergii, epilepsji. Podczas kursu pierwszej pomocy powinno być również wymienione i wyjaśnione wyposażenie apteczki pierwszej pomocy i pomocy poszkodowanym.

Szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników powinny odbywać się co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z wymogami prawa. 

Tak, szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla pracowników przez prawo z dnia 27 lipca 2004 r. o zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy. 

Czy pracodawca musi organizować szkolenia z pierwszej pomocy?

Każdy z pracowników, zarówno stałych, jak i tymczasowych, zatrudnionych na pełny lub niepełny etat powinien przejść szkolenie. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest niezwykle ważna i wymagana w wielu placówkach. Ważność kursu pierwszej pomocy to trzy lata. Obowiązek szkolenia pracowników spoczywa na pracodawcy. 

Koszty organizacji szkolenia z pierwszej pomocy zależą od wielu czynników, takich jak ilość uczestników, program szkolenia i miejsce jego przeprowadzenia. Szkolenia z pierwszej pomocy mogą być organizowane zarówno przez pracodawców, jak i zewnętrzne firmy szkoleniowe.

Co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników

Organizacja szkoleń przez placówki oświatowe

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla  szkół i placówek oświatowych obejmują tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest odpowiednia dla tego typu placówek. Obejmuje również tematy udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Organizacja szkoleń z pierwszej pomocy w placówkach oświatowych pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny w tych placówkach oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat pierwszej pomocy.

Ważnym aspektem szkoleń z pierwszej pomocy jest ich regularność. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników musi odbywać się co najmniej raz na trzy lata, z kolei w przypadku placówek oświatowych nauka pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pilnować terminów i dbać o swoje bezpieczeństwo, jak również innych osób w miejscu pracy czy w szkole. Dzięki temu, w razie potrzeby, będziemy wiedzieć co robić, by pomóc w dotarciu fachowej pomocy medycznej w najkrótszym czasie.